Yeh aisay ghareeb log hai in ke gharo ka sanitary samaan ki custom duty 56,000 dollars di – Abdul Sattar Khan

Advertisements