Nawaz Sharif ko Imran Khan se compare kerna ye fair nahi hai – Mehar Abbasi, Mehar aap Imran Khan ki taraf dari se niklay – Saleem Safi

Nawaz Sharif ko Imran Khan se compare kerna ye fair nahi hai – Mehar Abbasi, Mehar aap Imran Khan ki taraf dari se niklay – Saleem Safi

Advertisements