Agar ye sabat hota hai Maryam Nawaz benefical owner hai tou is ke nataij bhi Maryam Nawaz ke leye hongay – Justice Ijaz ul Ahsan remarks

Agar ye sabat hota hai Maryam Nawaz benefical owner hai tou is ke nataij bhi Maryam Nawaz ke leye hongay – Justice Ijaz ul Ahsan remarks

Advertisements